• Mae eich cyflogwr yn rhoi system timeware® ar waith.
  • Mae'n rhaid i ni gofnodi eich data biometrig.
Fingerprint Data cannot be re-created Facial Data cannot be re-created
  • Ni all eich data biometrig gael eu defnyddio i ail-greu eich ôl bys neu ddelwedd o'ch wyneb.
  • Ni fydd eich data biometrig yn gadael rhwydwaith eich cyflogwr.
  • Mae timeware® yn cydymffurfio â'r rheolau GDPR diweddaraf.