• Ձեր գործատուն գործի է դնում timeware® համակարգ։
  • Մենք պետք է գրանցենք ձեր բիոմետրիկ տվյալները։
Fingerprint Data cannot be re-created Facial Data cannot be re-created
  • Ձեր բիոմետրիկ տվյալները չեն կարող օգտագործվել ձեր մատնահետքը կամ դիմապատկերը վերստեղծելու համար։
  • Ձեր բիոմետրիկ տվյալները չեն թողնելու ձեր գործատուի ցանցը։
  • timeware® հետեւում է ամենավերջին GDPR կանոններին։